Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

 

 

Na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg w miejscowości Biała Błotna” Gmina Kroczyce pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022 oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wybrany do realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH DUKT SP. z o.o. z siedzibą pod adresem UL. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny. Umowa w sprawie wykonania zamówienia została zawarta w dniu 16 marca 2022 r. na kwotę 2 682 753,00  zł.

Nadzór inwestorski  nad realizacją zadania sprawowany jest przez Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno- Inżynierskie PROSTA- PROJEKT z siedzibą pod adresem: Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik.

Inwestycja polegała na przebudowie głównych dróg w miejscowości Biała Błotna w Gminie Kroczyce. W ramach zadania zaplanowano wymianę podbudowy oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej na łącznej długości ok. 2 300 mb.

Droga objęta zadaniem bezpośrednio łączy się z drogą gminną nr 705039 S na terenie Gminy Irządze, co ma wpływ na ponadlokalny charakter zadania. Ulepszenie istniejącego odcinka drogi przyczyni się do poprawy komunikacji pomiędzy gminami Kroczyce i Irządze. Ponadto drogi objęte przebudową łączą się bezpośrednio z drogą wojewódzką oznaczoną nr DW794 i dalej pośrednio z drogą krajową DK78.

Łączna wartość zadania to 2 715 153,59 zł , z czego 2 147 272,99 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a ponad 567 612,95 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Początkiem kwietnia 2023r.  podpisano oficjalnie protokół odbioru zadania.

Zdjęcia przed przebudową:

 

Zdjęcia po przebudowie:

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.