Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

 

 

Gmina Kroczyce wnioskowała w 2020 r. w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg w miejscowości Biała Błotna” w wysokości 1,5 mln złotych. Udało się pozyskać w 2021r. połowę środków na to zadanie, tj. 750 tys złotych. 26 sierpnia 2021 r. gmina złożyła drugi wniosek o dofinansowanie tego zadania, tym razem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022. Gmina Kroczyce z RFRD otrzymała 2 343 440,00 zł dofinansowania. Wartość projektu ogółem wynosi 2 715 153,59 zł.  Zadanie będzie realizowane na przełomie styczeń 2022- październik 2022.

7 marca 2022r. zostało rozstrzygnięte postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
Przebudowa dróg w miejscowości Biała Błotna w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Jako oferta najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez:
ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH DUKT SP. Z O.O., UL. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

Cena Oferty Brutto-  2 682753,00  zł

Nadzór inwestorski  nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg w miejscowości Biała Błotna w formule „zaprojektuj i wybuduj.” sprawować będzie Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno- Inżynierskie PROSTA- PROJEKT, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik

Cena oferty brutto- 12 054, 00 zł

   

Inwestycja będzie polegała na przebudowie głównych dróg w miejscowości Biała Błotna w Gminie Kroczyce. W ramach zadania zaplanowano wymianę podbudowy oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej na łącznej długości 2300 mb.

Droga objęta zadaniem bezpośrednio łączy się z drogą gminną nr 705039 S na terenie Gminy Irządze, co ma wpływ na ponadlokalny charakter zadania. Ulepszenie istniejącego odcinka drogi przyczyni się do poprawy komunikacji pomiędzy gminami Kroczyce i Irządze. Ponadto drogi objęte wnioskiem łączą się bezpośrednio z drogą wojewódzką oznaczoną nr DW794 i dalej pośrednio z drogą krajową DK78.

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.