Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Zamówienie obejmuje przebudowę drogi dojazdowej na odcinku od skrzyżowania w rejonie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliszowicach do połączenia z istniejącą drogą bitumiczną o długości L=405,00 mb (1236,00 m2 wraz ze zjazdami F= 1320,0 m2). W ramach zamówienia przewidziane jest: - ścinanie, profilowanie i utwardzenie poboczy gruntowych ( 400,00 m2) - ułożenie cieku betonowego 15x40x50 na ławie betonowej (400,00 mb) - umocnienie skarpy płytami betonowymi ażurowymi 10x40x60 ( 80,0 m2).

Zadanie jest współfinansowane z dwóch źródeł:

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych- wysokość dofinansowania wynosi 113 400,00 zł brutto. Umowę o dofinansowanie podpisano dnia 15.06.2022r.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dofinansowanie wynosi 182 387,05 zł brutto.

Umowę z Wykonawca zawarto dnia 08.07.2022r. z firmą: Tranzit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew
Wartość robót budowalnych: 344 912,16 zł brutto

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie: do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Funkcję inspektora nadzoru pełni: INWEST- SERWIS Krzysztof Popczyk, ul. Łabędzia 66,42-400 Zawiercie

Poniżej zdjęcia przed i po realizacji inwestycji.