Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych Gmina Kroczyce uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. „Przebudowa drogi Pradła – Bugaj na dz. nr 196 i 233/1 – obręb ew. Siemięrzyce oraz 2094/16 i 2095 – obręb ew. Pradła”.

 

Zamówienie obejmuje:

- przebudowę drogi dojazdowej o długości ok. 435 mb (1310,0 m2 jezdnia + 60,0m2 zatoki mijankowe),

- utwardzenie zjazdów na pola i posesje w zakresie pasa drogowego (ok. 100,00 m2),

- ścinanie, profilowanie i utwardzenie poboczy gruntowych (ok. 390,00 m2).

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- wykonanie robót różnych.

 

Całkowita wartość inwestycji to 177 435,14 zł brutto,

w tym dofinansowanie: 177 435,14 zł.

 

Wykonawcą jest firma TRANZIT Sp. z o.o. z miejscowości Lubachowy.

Termin wykonania jest planowany na 15.06.2021r.

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Powszechny spis rolny 2020

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.