Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

             

 

Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): "Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 W dniu 6 września 2018 r. Gmina Kroczyce złożyła wniosek o przyznanie pomocy na  realizację zadania pn."Przebudowa drogi w Siemięrzycach" na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

14 lutego 2020 r. otrzymano inforamację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, a 21 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podpisano umowę o przyznanie pomocy.

Tytuł operacji: Przebudowa drogi w Siemięrzycach

Cel operacji: Poprawa jakości podróżowania i życia w sołectwie Siemięrzyce na odcinku drogi gminnej w Siemięrzycach do skrzyżowania z DK78.

Całkowita wartość operacji: 294 586,18 zł

Przyznana wartość dofinansowania: 187 373,39 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W wyniku realizacji zadania przebudowana została droga o długości 0,588 km.

 

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.