Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW):

"Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

Przedsięwzięcie objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi w Siemięrzycach” ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastuktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Tytuł operacji: Przebudowa drogi w Siemięrzycach

Cel operacji: Poprawa jakości podróżowania i życia w sołectwie Siemięrzyce poprzez przebudowę drogi wewnętrznej do parametrów drogi gminnej

Wniosek o dofinansowanie operacji złożono w czerwcu 2022 r. Umowa o dofinansowane została podpisana w marcu 2023r.

Kwota dofinansowania opiewa na 906 732,00 zł tj. do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.

Celem operacji jest poprawa jakości podróżowania i życia w sołectwie Siemięrzyce poprzez przebudowę drogi wewnętrznej do parametrów drogi gminnej na długości L= 1520,4 m.

Termin realizacji: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2023 r.

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.