Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kroczyce – Siemięrzyce (Wrzoski)

Gmina Kroczyce otrzymała wsparcie finansowe z budżetu Województwa Śląskiego na realizację modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kroczyce-Siemięrzyce Wrzoski. W dniu 2 sierpnia 2016r. została zawarta umowa w sprawie dofinansowania zadania.

Całkowita wartość robót budowlano-drogowych 230 646,18 zł.

Przyznana wartość dofinansowania: 199 000 zł, tj. do wysokości 49,5%% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Nazwa zadania: „Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kroczyce – Siemięrzyce (Wrzoski)”.

W ramach operacji wykonane będą roboty ziemne, profilowanie drogi, wykonanie podbudowy z tłucznia, dolnej i górnej warstwy podbudowy, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną oraz uzupełnienie zjazdów na drogi polne mieszanką kamienną.

W wyniku realizacji zadania zmodernizowana zostanie droga o długości 0,995 km.

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.