Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Przedmiotem zamówienia jest: "Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej w miejscowości Browarek (Gmina Kroczyce) na dz. nr 340/6" na odcinku o długości ok. 290 mb i szerokości 4,5 m.

Zakres robót obejmuje:

a) wykonanie nawierzchni asfaltowej 4+ 4 cm (warstwa ścieralna i warstwa wiążąca),

b) wykonanie podbudowy z kruszywa 37 cm,

c) wykonanie korytowania,

d) w przypadku wystąpienia gruntów niebudowlanych ich usunięcie do poziomu gruntu rodzimego,

e) zagęszczenie podłoża pod konstrukcję podbudowy,

f) wykonanie podbudowy,

g) skropienie podbudowy emulsją asfaltową,

h) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

i) ścinanie, profilowanie i utwardzenie poboczy gruntowych ( 435,00 m2)

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu województwa śląskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na podstawie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Tranzit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew.

Cena oferty brutto: 212 500,00 zł brutto

Umowa z Wykonawcą została podpisana dnia 28.10.2022r.

Funkcję inspektora nadzoru pełnił:  Biuro Obsługi Budownictwa Mgr Inż. Adam Głąb, Ul. Czestochowska 78, 42-440 Ogrodzieniec

Cena oferty brutto: 1845,00 zł

Umowę z Inspektorem podpisano dnia 27.10.2022r.

Zadanie zostało odebrane pod koniec listopada 2022r.


 

 

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.