Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

 Przebudowa wodociągu Dzibice - Dobrogoszczyce

 

W lutym 2012 r. został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych realizacji zadania pn.: Przebudowa wodociągu Dzibice – Dobrogoszczyce. 
Ocena wniosku o przyznanie pomocy zakończyła się wynikiem pozytywnym.
 
Po przeprowadzeniu procedur przetargowych wyłoniony został Generalny Wykonawca robót budowlanych - Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Inżynieryjne „HYDRO – MONTEX” Sp. z o.o. oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – INWEST – SERWIS Krzysztof Popczyk.
 
W związku z realizacją zadania dokonana została wymiana istniejącego wodociągu azbestowo – cementowego oraz stalowych przyłączy wodociągowych w miejscowościach: Dzibice i Dobrogoszczyce.
 
Zadanie sfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 - 2013, pożyczki WFOŚiGW w Katowicach oraz dotacji Gminy Kroczyce.
 
Inwestycję zrealizował Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach.
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.