Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Remont targowiska w m. Kroczyce
 
Po złożeniu w lutym 2012 r. wniosku o przyznanie pomocy na realizację zadania pn.: Remont targowiska w m. Kroczyce” przeprowadzona została procedura przetargowa, a następnie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Generalnym Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo - Produkcyjno – Usługowo – Handlowo – Drogowe „URBIT” Bogusław Bugaj.

Od końca kwietnia 2012 r. do końca lipca 2012 r. prowadzono roboty budowlane mające na celu wyremontowanie placu targowego.
W szczególności wykonano nawierzchnię, ustawiono stoiska handlowe oraz wykonano termomodernizację dwóch budynków magazynowych.

We wrześniu 2012 r. Gmina Kroczyce podpisała umowę o dofinansowanie niniejszego zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Zadanie zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

 

Cel realizacji: poprawa warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków swobodnego, bezpośredniego kontaktu handlowca z klientem.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.