Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Remont I piętra SP ZOZ SKALMED wraz z doposażeniem sprzętowym

Strona główna » Inwestycje i przedsięwzięcia » Perspektywa 2007-2013 » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 » Remont I piętra SP ZOZ SKALMED wraz z doposażeniem sprzętowym

 

 

Remont I piętra SP ZOZ SKALMED wraz z doposażeniem sprzętowym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej SKALMED w Kroczycach zrealizował projekt pn. „Remont I piętra SP ZOZ SKALMED wraz z doposażeniem sprzętowym” w ramach Priorytetu IX „Zdrowie i rekreacja”, działanie 9.2 „Infrastruktura lecznictwa otwartego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Zgodnie z umową beneficjent, czyli SP ZOZ SKALMED otrzymał dofinansowanie na realizację projektu:

85% - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; w kwocie nieprzekraczającej 1 239 271,87 PLN,

15% - środki własne SP ZOZ SKALMED oraz budżetu Gminy Kroczyce,

na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu. Koszty niekwalifikowane pokrył budżet Gminy Kroczyce oraz SP ZOZ SKALMED.

Całkowite przewidywane wydatki kwalifikowane: 1 457 966,91 PLN.

Łączny przewidywany koszt przedsięwzięcia wynosi: 1 563 976,78 PLN.

Projekt obejmował zmianę funkcji pomieszczeń na I p z porodówki i gabinetów lekarskich na pracownie RTG, pokoje biurowe i pokoje badań lekarskich. Celem działań było również dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych za pomocą windy i dodatkowej klatki schodowej. Zmiany dotyczyły również zagospodarowania terenu celem zapewnienia dojazdu i stanowisk parkingowych dla osób niepełnosprawnych w pobliżu nowowybudowanej klatki schodowej i szybu windowego. Ponadto w ramach projektu zakupiono sprzęt medyczny niezbędny do prawidłowego funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej tj.: aparat rtg wraz z oprzyrządowaniem, fotel ginekologiczny, stół do rehabilitacji, aparat do elektroterapii i laseroterapii, aparat do magnetoterapii, aparat do terapii ultradźwiękami, elektrokardiograf 12-kanałowy, holter ekg z oprogramowaniem i zestawem do analizy, archiwizacji i wydruku danych, holter ciśnienia z oprogramowaniem i zestawem do analizy, archiwizacji i wydruku danych, defibrylator półautomatyczny, funkcje aed, ręczny, zapis EKG, lampa bezcieniowa, mobilna, lampa bezcieniowa ścienna lub sufitowa, system do prób wysiłkowych, bieżnia do prób wysiłkowych, cykloergometr, audiometr, kardiotokograf z funkcją fhr i toco, aparat do elektrokoagulacji, perymetr, autokeratorefraktometr.

Ponadto w ramach kosztów niekwalifikowanych zakupiono meble do gabinetów lekarskich, krzesła do poczekalni, meble do gabinetu rehabilitacyjnego oraz leżanki lekarskie.

 

Dzięki realizacji projektu został rozszerzony dostęp do diagnostyki medycznej dla mieszkańców  gminy Kroczyce. Wybór sprzętu dokonany został po przeanalizowaniu wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia, dostępu do badań diagnostycznych z użyciem ww. sprzętu na terenie gminy Kroczyce oraz rodzaju badań wykonywanych w poradniach opieki zdrowotnej według stanu wiedzy medycznej na dzień dzisiejszy.

Dzięki realizacji projektu obiekt „SKALMEDU” został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki czemu spełnił  kryteria Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Zakupiony sprzęt medyczny przyczyni się do podniesienia jakości podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej na terenie gminy i zniwelowania lokalnych dysproporcji w dostępie do nowoczesnej diagnostyki.

Informacje na temat projektu można także uzyskać w SP ZOZ SKALMED w Kroczycach, ul. Batalionów Chłopskich 33, 42-425 Kroczyce, tel./fax 034 315 20 10.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

 

Linki
 • WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE
 • Agro market24
 • Ochrona powietrza
 • mikroopday.pl
 • Program Rodzina 500+
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • LKS SKALNIAK Kroczyce
 • WKU Będzin
 • Gimnazjum w Kroczycach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
 • Przedszkole Publiczne w Kroczycach
 • Szkoła Podstawowa w Pradłach
 • Lokalna Grupa Działania PERŁA JURY
 • Szkoła Podstawowa w Kroczycach
 • Dom Kultury w Kroczycach

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce

tel.: (34) 315 21 50-5
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Informator turystyczny
 • kos1188
 • pom1188
 • 800pxwidok_podlesic_z_gory_zborow239
 • zdjecie0451828
 • zdjecie0381828
Serwis internetowy Urzędu Gminy Kroczyce zaprasza na Jurę Krakowsko - Częstochowską. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje na temat gminy takie jak: atrakcje, hotele, agroturystykę, galerę zdjęć, zabytki, ważne adresy.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna