Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

W ramach zadania przewidziana jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 1245,00 mb wraz z przyłączami o łącznej długości ok. 262,50 m oraz odtworzenie nawierzchni ulic po robotach budowlanych związanych z wykonaniem kanalizacji na terenie miejscowości Kroczyce.

W ramach realizacji zadania przewidziana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Prusa, Szymborskiej, Sienkiewicza i Reja, Borowikowej, Batalionów Chłopskich, Orzeszkowej i Ptasiej.

Finansowanie zadania przewidziano z otrzymanej w 2021 r. subwencji kanalizacyjnej przeznaczonej do wykorzystania na działania z zakresu regulacji gospodarki ściekowej.

Na potrzeby niniejszego postępowania zamówienie zostało podzielone na 2 części: - część I zamówienia: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce – ul. Prusa, Szymborskiej, Sienkiewicza i Reja; - część II zamówienia: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce – ul. Borowikowa, Batalionów Chłopskich, Orzeszkowej i Ptasia.

Umowa z Wykonawcą zadania została podpisana dnia 28.04.2023r. na obydwie części zadania. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca: RPM Spółka Akcyjna, ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec

1) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce: część I zamówienia: ul. Prusa, Szymborskiej, Sienkiewicza i Reja”.

Wartość zadania-  1 224 712,41 zł brutto

2) „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce: część II zamówienia: ul. Borowikowa, Batalionów Chłopskich, Orzeszkowej i Ptasia

Wartość zadania-  1 228 263,06 zł brutto

 

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.