Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce” – finansowane z subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej.

W ramach zadania przewidziana jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 1245,00 mb wraz z przyłączami o łącznej długości ok. 262,50 m oraz odtworzenie nawierzchni ulic po robotach budowlanych związanych z wykonaniem kanalizacji na terenie miejscowości Kroczyce.

W ramach realizacji zadania przewidziana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Prusa, Szymborskiej, Sienkiewicza i Reja, Borowikowej, Batalionów Chłopskich, Orzeszkowej i Ptasiej.

Finansowanie zadania przewidziano z otrzymanej w 2021 r. subwencji kanalizacyjnej przeznaczonej do wykorzystania na działania z zakresu regulacji gospodarki ściekowej.

Na potrzeby niniejszego postępowania zamówienie zostało podzielone na 2 części: - część I zamówienia: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce – ul. Prusa, Szymborskiej, Sienkiewicza i Reja; - część II zamówienia: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce – ul. Borowikowa, Batalionów Chłopskich, Orzeszkowej i Ptasia.

Umowa z Wykonawcą zadania została podpisana dnia 28.04.2023r. na obydwie części zadania. Termin wykonanaia zadania wynosił : 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca: RPM Spółka Akcyjna, ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec-  dla części I i II

1) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce: część I zamówienia: ul. Prusa, Szymborskiej, Sienkiewicza i Reja”.

Wartość zadania-  1 246 841,97 zł brutto

2) „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce: część II zamówienia: ul. Borowikowa, Batalionów Chłopskich, Orzeszkowej i Ptasia

Wartość zadania- 1 241 097,25 zł brutto

Pod koniec listopada 2023r. odbył się odbiór końcowy zadania.

Jakie korzyści płyną z rozbudowy kanalizacji? :

  1. Kanalizacja umożliwia skuteczną i bezpieczną eliminację ścieków, co przyczynia się do poprawy zdrowia i higieny mieszkańców. Chroni również środowisko przed zanieczyszczeniem.

  2. Kanalizacja eliminuje nieprzyjemne zapachy, insekty i inne problemy związane ze składowaniem i przetwarzaniem ścieków. Poprawia również warunki bytowe i komfort mieszkańców.

  3. Poprawnie zbudowana i zarządzana kanalizacja minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych, co jest szczególnie istotne dla miejscowości położonych w pobliżu źródeł wody pitnej.

  4. Istnienie kanalizacji na terenie gminy Kroczyce chroni i zabezpiecza potencjał przyrodniczy i utrwala walory turystyczne.

Przy okazji rozbudowy sieci kanalizacyjnej przebudowano również drogi w związku z koniecznością odtworzenia dróg po wykonanych robotach kanalizacyjnych. Nowe drogi ułatwiają komunikację między różnymi częściami gminy, umożliwiając mieszkańcom łatwiejsze podróżowanie i skracając czas potrzebny na dojazd do miejsca pracy, szkoły i innych ważnych punktów.

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.