Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

 

 

Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): "Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przedsięwzięcie objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce” ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja: Gospodarka wodno- ściekowa

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub roznbudową wszystkich rodzajów małej infrastuktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Tytuł operacji: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce

Cel operacji: Celem planowanej operacji jest rozbudowa sieci wodociągowqej wraz z przyłączami o łącznej długości 671 mb, w tym 635 mb jako kwalifikowane; rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 1735,0 mb, w tym 1670,0 mb jako kwalifkowane wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic po wykonanych robotach o łącznej powierzchni 4495,00m2 (w tym 4375,0m2) na terenie miejscowości Kroczyce.

Wniosek o dofinansowanie operacji złożono w czerwcu 2022 r.

Umowę o dofinansowanie inwestycji podpisano w marcu 2023r. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 3 041 003,00 zł brutto.

W ramach zadania przewidziane jest:

- zaprojektowanie i wykonanie przedłużenia istniejącej kanalizacji wraz z przyłączami w ulicy Polnej w Kroczycach;

- zaprojektowanie i wykonanie na ul. Spacerowej w Kroczycach sieci wodociągowej stanowiącej przedłużenie istniejącej sieci oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, która będzie stanowiła przedłużenie istniejącej kanalizacji, a także odtworzenie nawierzchni drogi i podbudowy po wykonanych pracach montażowych;

- zaprojektowanie i wykonanie na ul. Widokowej w Kroczycach sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej a także odtworzenie nawierzchni drogi i podbudowy po wykonanych pracach montażowych;

- zaprojektowanie i wykonanie w Kroczycach na ul. Sienkiewicza od nr 15 do nr 35 (do połączenia z ulicą Mickiewicza) odcinka kanalizacji grawitacyjnej a także odtworzenie nawierzchni drogi i podbudowy po wykonanych pracach montażowych;

- zaprojektowanie i wykonanie w Kroczycach na ul. Bielanów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od miejsca włączenia do istniejącej kanalizacji do działki nr 1740/21 oraz odtworzenie nawierzchni drogi i podbudowy po wykonanych pracach montażowych;

- zaprojektowanie i wykonanie w Kroczycach na ul. Wapiennik sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku od miejsca włączenia w ul. Topolowej do działki nr 2468/10; kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od miejsca włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej do działki nr 2468/3, a także odtworzenie nawierzchni drogi i podbudowy po wykonanych pracach montażowych.

W dniu 6 lutego 2023r. podpisano umowę na wykonanie tego zadania. Wykonawcą została firma RPM Spółka Akcyjna, z którą została zawarta umowa na kwotę 3 665 400,00 złotych brutto.

Okres realizacji inwestycji wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023 – 2024.

 

 

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.