Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Gmina Kroczyce  na mocy porozumienia z dnia 10 maja 2024 r. z Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, jest uczestnikiem projektu pn. „Szkolenie kadr jednostek samorządowych na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - etap 1” , ralizowany w ramach działania 5.14 FESL 2021-2027


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Źródło dofinansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny + (EFS+).

Priorytet FESL.05.00-Fundusze Europejskie dla rynku pracy.

Działanie FESL.05.14-Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej.

 

Całkowita wartość projektu: 7 270 961,50 PLN

Kwota dofinansowania: 6 180 317,27 PLN

 

Okres realizacji: 2024-01-01 - 2025-12-31

 

Celem projektu jest nabycie/uzupełnienie/podniesienie kompetencji/kwalifikacji/umiejętności, w szczególności zielonych i cyfrowych, w celu poprawy jakości usług pracowników gminnych i powiatowych jednostek samorządu terytorialnego subregionu centralnego województwa śląskiego oraz ich jednostek organizacyjnych, jak również pracowników Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W ramach projektu realizowane są kursy, szkolenia i studia podyplomowe a także działania promocyjno-informacyjne, rekrutacja, monitoring i ewaluacja działań projektowych.

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.