Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Wiedza moją potęgą!

Strona główna » Inwestycje i przedsięwzięcia » Perspektywa 2014-2020 » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 » Wiedza moją potęgą!

                          

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Społeczny), Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania  11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Tytuł projektu: Wiedza moją potęgą!

Beneficjent: Gmina Kroczyce

Podmiot realizujący: Szkoła Podstawowa w Kroczycach

Termin realizacji projektu: 01.09.2018 r. do 28.09.2020 r.

Cel projektu: Głównym celem projektu  jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz stworzenie w szkole warunków do nauczania metodą eksperymentu. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Kroczycach. Ponadto w ramach działań projektowych zostaną zorganizowane i zrealizowane zajęcia dodatkowe dla uczniów. Zaplanowane zajęcia skupiają się głównie na naukach przyrodniczych i matematycznych. W ramach projektu zakupiono wielu pomocy dydaktycznych i wyposażenie do sal przedmiotowych.

Efekty: Nabycie przez uczniów pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Kroczycach.

 

Całkowita wartość projektu:  146 200,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 131 580,00 zł

 

 

Linki
 • WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE
 • Agro market24
 • Ochrona powietrza
 • mikroopday.pl
 • Program Rodzina 500+
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • LKS SKALNIAK Kroczyce
 • WKU Będzin
 • Gimnazjum w Kroczycach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
 • Przedszkole Publiczne w Kroczycach
 • Szkoła Podstawowa w Pradłach
 • Lokalna Grupa Działania PERŁA JURY
 • Szkoła Podstawowa w Kroczycach
 • Dom Kultury w Kroczycach

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce

tel.: (34) 315 21 50-5
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Informator turystyczny
 • kos1188
 • pom1188
 • 800pxwidok_podlesic_z_gory_zborow239
 • zdjecie0451828
 • zdjecie0381828
Serwis internetowy Urzędu Gminy Kroczyce zaprasza na Jurę Krakowsko - Częstochowską. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje na temat gminy takie jak: atrakcje, hotele, agroturystykę, galerę zdjęć, zabytki, ważne adresy.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna