Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Projekt grantowy  „Zdalna szkoła+”
w ramach Ogólnopolskiej Sieci  Edukacyjnej
finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
 działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach”

 

Grantobiorca:
Gmina Kroczyce realizuje projekt grantowy finansowany z funduszy europejskich pn.: Zdalna Szkoła +– Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Cel projektu:
Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej.

Planowane efekty:
W ramach projektu planowane jest wsparcie 20 osób poprzez wyposażenie ich w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.

Wartość projektu:
Wartość projektu grantowego związanego z zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej wynosi: 54 120,00 zł brutto.

Wkład Funduszy Europejskich – 54 120,00 zł brutto
Wkład Funduszy Europejskich na realizację projektu związanego z zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej wynosi: 54 120,00 zł brutto.

 

Dzięki realizacji projektu grantowego „Zdalna szkoła+” Gmina Kroczyce pozyskała dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Powszechny spis rolny 2020

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.