Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Uwaga! Obowiązkowa kontrola wszystkich istniejących na terenie gminy Kroczyce zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Uwaga!

Obowiązkowa kontrola wszystkich istniejących na terenie gminy Kroczyce zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Drodzy Mieszkańcy,

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje gminy do przeprowadzenia kontroli wszystkich istniejących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Obecnie rozpoczęliśmy wysyłkę pism do Państwa z informacją o kontroli. Pisma będą sukcesywnie wysyłane do wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy posiadają szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. W przypadku nie stawienia się na wezwanie, możliwa jest u Państwa kontrola na miejscu, którą będą przeprowadzać pracownicy urzędu.

Podstawa prawna: art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 54)

 

Na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek:

- utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków,

 

- posiadania umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz okazania dowodów uiszczania opłat za w/w usługi mając na uwadze, że :

  • nieruchomości wyposażone w zbiornik bezodpływowy powinny wykazać regularność wywozu nieczystości z częstotliwością adekwatną do zużycia wody i pojemności zbiornika dostosowanego do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, lecz nie rzadziej niż jeden raz na 3 miesiące, nie dopuszczając przy tym do przepełniania się zbiornika i gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości,
  • nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków powinny wykazać, pozbywanie się osadów z częstotliwością adekwatną do zużycia wody i pojemności przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie rzadziej niż jeden raz na 3 lata.

Podstawa prawna: art.  5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b,  art.  6 ust. 1, 5aa i 5ab ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.(tekst jednolity Dz. U. z 2023r.  poz. 1469 z późn. zm.).

11

KWI

2024

419

razy

czytano

50/1319

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.