Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

 Historia Gminy Kroczyce

 
Jako początki istnienia Gminy Kroczyce uważa się pierwszą połowę XIX wieku. Jednak w swych tradycjach historycznych sięga epoki średniowiecza.
 
Obecny obszar Gminy Kroczyce od początków Państwa Polskiego należał do Małopolski, niedaleko na zachód przebiegała granica dzieląca Śląsk i Małopolskę, w XIV wieku granica ta stała się granicą międzypaństwową. W sąsiedztwie regionu Kroczyckiego istniało starostwo siewierskie. Podczas kształtowania się powiatowego systemu administracyjnego aż do I Rzeczpospolitej, teren Gminy Kroczyce w całości wszedł w skład historycznego powiatu lelowskiego i województwa krakowskiego. Sytuacja zmieniła się podczas trzeciego rozbioru Polski, wówczas Kroczyce znalazły się w obrębie „Nowego Śląska” i przynależały do powiatu pilickiego. Ale taki stan rzeczy trwał zaledwie 12 lat. W późniejszych wydarzeniach historycznych „Nowy Śląsk” wszedł w skład Królestwa Warszawskiego, a po Kongresie Wiedeńskim w dniu 3 maja 1815r. z Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie. Wprowadzono trójstopniowy podział kraju na województwa, obwody i powiaty, te ostatnie dzieliły się na gminy, a gminami zarządzali wójtowie. W latach 1816-1837 Kroczyce przynależały do powiatu pilickiego i do obwodu olkuskiego. W 1837r. województwa zostały przemianowane na gubernie, a w 1842r. obwody na powiaty. Kroczyce wchodzące w skład powiatu olkuskiego przynależały od 1845 do nowo utworzonej guberni radomskiej. W 1866r., w wyniku reorganizacji administracyjnej Królestwa Polskiego, Kroczyce przynależały do powiatu olkuskiego, ale do guberni kieleckiej. Po odzyskaniu niepodległości Gmina Kroczyce w okresie międzywojennym należała do powiatu olkuskiego i województwa kieleckiego. Taki stan przynależności administracyjnej Kroczyc utrzymał się do 4 września 1939r., kiedy to Kroczyce zostały zajęte przez wojska niemieckie i weszły w skład Generalnej Guberni, należąc do powiatu miechowskiego.
 
II wojna światowa
 
Okolice Kroczyc były miejscem wielu tragicznych wydarzeń i bohaterskich zmagań z niemieckim najeźdźcą. Dla tej ziemi to szczególny okres, ponieważ właśnie tutaj zostały zapisane chlubne karty polskiego ruchu oporu, a okoliczne wsie, pola i lasy były miejscem wydarzeń czczonych przez tutejszych mieszkańców z należnym szacunkiem. Był to teren o charakterze zdecydowanie rolniczym o silnych wpływach ruchu ludowego. Ludowcy odgrywali tu decydującą role w organizacji walk z okupantem. W sierpniu 1941 roku utworzono kompanię gminną Batalionów Chłopskich występującą pod nazwą „Kruk”, a na terenie gminy z podległych placówek utworzono 3 plutony Batalionów Chłopskich. Cała kompania w momencie jej utworzenia składała się z 2 podchorążych, 25 podoficerów i 223 szeregowych. W 1942 roku osiągnęła już stan 1200 ludzi. Pomyślny rozwój tego oddziału pozwolił przekształcić kompanie w bataliony. Oddziały Batalionów Chłopskich podczas okupacji cały czas kontrolowały wyznaczony teren i broniły polskości. Od 1942 roku nową siłę polityczną stanowiła Polska Partia Robotnicza. Rozwój organizacyjny PPR pozwolił w drugiej połowie września 1943 roku na utworzenie trzeciego Komitetu Dzielnicowego „Skała” w Kroczycach. W rejonie kroczyckim działały również oddziały Armii Krajowej. Współdziałanie różnych ugrupowań zbrojnych przez cały okres okupacji nie napotykało na większe przeszkody. Przeprowadzano wspólne akcje bojowe oraz podjęto ostateczne porozumienie.
Partyzanci na ziemi kroczyckiej utrwalili się w pamięci mieszkańców dziesiątkami akcji i potyczek, które przyniosły okupantowi dotkliwe straty.
W tym regionie okres okupacji zakończył się w styczniu 1945 roku. Armia Radziecka I Frontu Ukraińskiego w błyskawicznym natarciu zdołały opanować te tereny. Kroczyce wraz z regionem zostały wyzwolone przez jednostki 21 Armii w dniach 17-18 stycznia 1945 roku. Tak zakończył się tragiczny okres, który pozostawił w pamięci mieszkańców niezatarte piętno. 

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.