Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Historia

Strona główna » Historia

 Historia Gminy Kroczyce

 
Jako początki istnienia Gminy Kroczyce uważa się pierwszą połowę XIX wieku. Jednak w swych tradycjach historycznych sięga epoki średniowiecza.
 
Obecny obszar Gminy Kroczyce od początków Państwa Polskiego należał do Małopolski, niedaleko na zachód przebiegała granica dzieląca Śląsk i Małopolskę, w XIV wieku granica ta stała się granicą międzypaństwową. W sąsiedztwie regionu Kroczyckiego istniało starostwo siewierskie. Podczas kształtowania się powiatowego systemu administracyjnego aż do I Rzeczpospolitej, teren Gminy Kroczyce w całości wszedł w skład historycznego powiatu lelowskiego i województwa krakowskiego. Sytuacja zmieniła się podczas trzeciego rozbioru Polski, wówczas Kroczyce znalazły się w obrębie „Nowego Śląska” i przynależały do powiatu pilickiego. Ale taki stan rzeczy trwał zaledwie 12 lat. W późniejszych wydarzeniach historycznych „Nowy Śląsk” wszedł w skład Królestwa Warszawskiego, a po Kongresie Wiedeńskim w dniu 3 maja 1815r. z Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie. Wprowadzono trójstopniowy podział kraju na województwa, obwody i powiaty, te ostatnie dzieliły się na gminy, a gminami zarządzali wójtowie. W latach 1816-1837 Kroczyce przynależały do powiatu pilickiego i do obwodu olkuskiego. W 1837r. województwa zostały przemianowane na gubernie, a w 1842r. obwody na powiaty. Kroczyce wchodzące w skład powiatu olkuskiego przynależały od 1845 do nowo utworzonej guberni radomskiej. W 1866r., w wyniku reorganizacji administracyjnej Królestwa Polskiego, Kroczyce przynależały do powiatu olkuskiego, ale do guberni kieleckiej. Po odzyskaniu niepodległości Gmina Kroczyce w okresie międzywojennym należała do powiatu olkuskiego i województwa kieleckiego. Taki stan przynależności administracyjnej Kroczyc utrzymał się do 4 września 1939r., kiedy to Kroczyce zostały zajęte przez wojska niemieckie i weszły w skład Generalnej Guberni, należąc do powiatu miechowskiego.
 
 
 
 
 
 
II wojna światowa
 
Okolice Kroczyc były miejscem wielu tragicznych wydarzeń i bohaterskich zmagań z niemieckim najeźdźcą. Dla tej ziemi to szczególny okres, ponieważ właśnie tutaj zostały zapisane chlubne karty polskiego ruchu oporu, a okoliczne wsie, pola i lasy były miejscem wydarzeń czczonych przez tutejszych mieszkańców z należnym szacunkiem. Był to teren o charakterze zdecydowanie rolniczym o silnych wpływach ruchu ludowego. Ludowcy odgrywali tu decydującą role w organizacji walk z okupantem. W sierpniu 1941 roku utworzono kompanię gminną Batalionów Chłopskich występującą pod nazwą „Kruk”, a na terenie gminy z podległych placówek utworzono 3 plutony Batalionów Chłopskich. Cała kompania w momencie jej utworzenia składała się z 2 podchorążych, 25 podoficerów i 223 szeregowych. W 1942 roku osiągnęła już stan 1200 ludzi. Pomyślny rozwój tego oddziału pozwolił przekształcić kompanie w bataliony. Oddziały Batalionów Chłopskich podczas okupacji cały czas kontrolowały wyznaczony teren i broniły polskości. Od 1942 roku nową siłę polityczną stanowiła Polska Partia Robotnicza. Rozwój organizacyjny PPR pozwolił w drugiej połowie września 1943 roku na utworzenie trzeciego Komitetu Dzielnicowego „Skała” w Kroczycach. W rejonie kroczyckim działały również oddziały Armii Krajowej. Współdziałanie różnych ugrupowań zbrojnych przez cały okres okupacji nie napotykało na większe przeszkody. Przeprowadzano wspólne akcje bojowe oraz podjęto ostateczne porozumienie.
Partyzanci na ziemi kroczyckiej utrwalili się w pamięci mieszkańców dziesiątkami akcji i potyczek, które przyniosły okupantowi dotkliwe straty.
W tym regionie okres okupacji zakończył się w styczniu 1945 roku. Armia Radziecka I Frontu Ukraińskiego w błyskawicznym natarciu zdołały opanować te tereny. Kroczyce wraz z regionem zostały wyzwolone przez jednostki 21 Armii w dniach 17-18 stycznia 1945 roku. Tak zakończył się tragiczny okres, który pozostawił w pamięci mieszkańców niezatarte piętno. 
Linki
 • WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE
 • Agro market24
 • Ochrona powietrza
 • mikroopday.pl
 • Program Rodzina 500+
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • LKS SKALNIAK Kroczyce
 • WKU Będzin
 • Gimnazjum w Kroczycach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
 • Przedszkole Publiczne w Kroczycach
 • Szkoła Podstawowa w Pradłach
 • Lokalna Grupa Działania PERŁA JURY
 • Szkoła Podstawowa w Kroczycach
 • Dom Kultury w Kroczycach

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce

tel.: (34) 315 21 50-5
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Informator turystyczny
 • kos1188
 • pom1188
 • 800pxwidok_podlesic_z_gory_zborow239
 • zdjecie0451828
 • zdjecie0381828
Serwis internetowy Urzędu Gminy Kroczyce zaprasza na Jurę Krakowsko - Częstochowską. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje na temat gminy takie jak: atrakcje, hotele, agroturystykę, galerę zdjęć, zabytki, ważne adresy.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna