Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych

 W czerwcu 2011 r. Gmina Kroczyce złożyła wniosek o dofinansowanie projektu, którego przedmiotem jest modernizacja instalacji ciepłej wody poprzez montaż instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w 648 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kroczyce celem obniżenia kosztów podgrzewania wody i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Pod koniec 2011 r., decyzją Zarządu Województwa Śląskiego, projekt uzyskał dofinansowanie.
Po przeprowadzeniu procedur przetargowych wyłoniony został Wykonawca, któremu powierzono wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z montażem instalacji solarnej – firma WACHELKA „INERGIS” s.a. z Częstochowy.
Nadzór nad wykonaniem robót instalacyjnych pełnił Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „PRIMEX” mgr inż. Marek Łyszczarz z Częstochowy.
 
Na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu, zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w sierpniu 2012 r. , gmina - jako beneficjent projektu - pozyskała dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.
 
Zakończenie robót montażowych nastąpiło końcem lipca 2013 r.
 
Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zrealizowany został projekt, umożliwiający racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a ponadto korzystnie wpływający na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.
 
 
 
 
 

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007 – 2013

Beneficjent: Gmina Kroczyce

Nazwa Projektu: "Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż kolektorów słonecznych"

Wartość dofinansowania: 7 123 100,43 zł

Całkowita wartość projektu:  9 091 666,64 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Dodatkowych informacji na temat projektu udziela Referat
Zamówień Publicznych, Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji Gminy Kroczyce


Tel. 034 315 21 50 do 55 wew. 25
e-mail: zp@kroczyce.pl, zp2@kroczyce.pl

 

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.