Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Spotkanie podsumowujące Projekt Po aktywność zawodową w gminie Kroczyce

Dnia 22.06.2012 roku w Domu Kultury w Kroczycach zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące osiągnięte rezultaty w czasie trwania projektu „Po aktywność zawodową w gminie Kroczyce”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

 Podjęte w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku działania koncentrowały się na wsparciu osób bezrobotnych w formie szkoleń podnoszących ich umiejętności personalne oraz rozwijających kwalifikacje zawodowe w zakresie sprzedaży. Dodatkowo każdy z uczestników skorzystał z indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, który określił predyspozycje zawodowe i pomógł stworzyć indywidualny plan działania na wyjście z bezrobocia. Ze wsparcia skorzystało 12 kobiet8 mężczyzn zamieszkujących teren gminy Kroczyce pozostających bez zatrudnienia. Projekt ukończyło 17 spośród nich.

 Podczas spotkania podsumowującego projekt obecni byli uczestnicy projektu, którym wręczono certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i umiejętności, przedstawiciele lokalnych władz oraz zaproszeni goście. Podczas spotkania Koordynator Projektu – Krzysztof Peroń przedstawił osiągnięte rezultaty w projekcie, a uczestnicy chętnie podejmowali rozmowy z gośćmi. Wymiana doświadczeń pokazała, iż przeprowadzone szkolenia z zakresu rozwoju osobistego były bardzo efektywne. Niejeden z uczestników potwierdził, iż spędzony z trenerami czas pomógł im nie tylko zdobyć nowe kwalifikacje, ale również otworzyć się na otoczenie, wyznaczyć kierunek rozwoju własnej osobowości. Ponadto uczestnicy podkreślali, że poznali wspaniałych ludzi, dzięki którym nauka stała się również przyjemnością.

Pomimo, iż realizacja projektu dobiegła końca, ARK Agencja Pracy wciąż będzie pomaga w podjęciu zatrudnienia uczestnikom projektu.

 

28

CZE

2012

2737

razy

czytano

1168/1260

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.