Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Program „Rodzina 500 plus” będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce.
 
Wniosek o w/w świadczenie mogą składać osoby zamieszkujące na terenie gminy Kroczyce. Wnioski należy składać od 1 kwietnia 2016 r., w wybrany sposób:

  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach,
  • przez internet za pomocą platformy Emp@tia mpips.gov.pl (przy składaniu wniosku elektronicznego trzeba posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny),
  • drogą pocztową (będzie brana pod uwagę data nadania w placówce pocztowej).


Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich. W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł jeśli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Na drugie i kolejne dzieci kryterium dochodowe nie będzie obowiązywać (np. jeżeli w rodzinie jest dwoje dzieci, a jedno z nich skończyło już 18 lat, świadczenie będzie przysługiwało na młodsze, jeżeli dochód nie przekracza 800 zł).

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać się będą mogli także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego.

Wnioski złożone od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. rozpatrzone pozytywnie będą wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane i  wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. We wniosku należy podać dane osoby ubiegającej się o świadczenie oraz dane dzieci w tym PESEL wraz z wymaganymi dokumentami.

Wnioski są dostępne w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach w pokoju nr 6  lub na stronie internetowej GOPS: www.gopskroczyce.pl w zakładce pliki do pobrania  oraz w załącznikach poniżej.  

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach pod nr telefonu 34 3152150 do 5 wew. 44

Pod adresem: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/  zamieszczone zostały podstawowe informacje o programie „Rodzina 500 plus”. W zakładkach m.in. aktualności, informatory, pytania i odpowiedzi. 

31

MAR

2016

7030

razy

czytano

929/1260

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.