Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Program Rodzina 500 plus

Strona główna » Aktualności » Program Rodzina 500 plus

Program „Rodzina 500 plus” będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce.
 
Wniosek o w/w świadczenie mogą składać osoby zamieszkujące na terenie gminy Kroczyce. Wnioski należy składać od 1 kwietnia 2016 r., w wybrany sposób:

 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach,
 • przez internet za pomocą platformy Emp@tia mpips.gov.pl (przy składaniu wniosku elektronicznego trzeba posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny),
 • drogą pocztową (będzie brana pod uwagę data nadania w placówce pocztowej).


Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich. W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł jeśli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Na drugie i kolejne dzieci kryterium dochodowe nie będzie obowiązywać (np. jeżeli w rodzinie jest dwoje dzieci, a jedno z nich skończyło już 18 lat, świadczenie będzie przysługiwało na młodsze, jeżeli dochód nie przekracza 800 zł).

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać się będą mogli także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego.

Wnioski złożone od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. rozpatrzone pozytywnie będą wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane i  wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. We wniosku należy podać dane osoby ubiegającej się o świadczenie oraz dane dzieci w tym PESEL wraz z wymaganymi dokumentami.

Wnioski są dostępne w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach w pokoju nr 6  lub na stronie internetowej GOPS: www.gopskroczyce.pl w zakładce pliki do pobrania  oraz w załącznikach poniżej.  

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach pod nr telefonu 34 3152150 do 5 wew. 44

Pod adresem: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/  zamieszczone zostały podstawowe informacje o programie „Rodzina 500 plus”. W zakładkach m.in. aktualności, informatory, pytania i odpowiedzi. 

ZAŁĄCZNIKI:

czytano: 3891 razy

autor: kroczyce.pl

data dodania: 2016-03-31 10:12:07

Linki
 • WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE
 • Agro market24
 • Ochrona powietrza
 • mikroopday.pl
 • Program Rodzina 500+
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • LKS SKALNIAK Kroczyce
 • WKU Będzin
 • Gimnazjum w Kroczycach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
 • Przedszkole Publiczne w Kroczycach
 • Szkoła Podstawowa w Pradłach
 • Lokalna Grupa Działania PERŁA JURY
 • Szkoła Podstawowa w Kroczycach
 • Dom Kultury w Kroczycach

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce

tel.: (34) 315 21 50-5
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Informator turystyczny
 • kos1188
 • pom1188
 • 800pxwidok_podlesic_z_gory_zborow239
 • zdjecie0451828
 • zdjecie0381828
Serwis internetowy Urzędu Gminy Kroczyce zaprasza na Jurę Krakowsko - Częstochowską. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje na temat gminy takie jak: atrakcje, hotele, agroturystykę, galerę zdjęć, zabytki, ważne adresy.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna