Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja o konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kroczyce z OPP w 2021 r.

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kroczyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2021., Wójt Gminy Kroczyce ustala przeprowadzenie w/w konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie w formie umieszczenia projektu programu w BIP w zakładce „konsultacje społeczne” oraz na stronie www.kroczyce.pl
i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kroczyce.

 

Czas rozpoczęcia konsultacji wyznaczono na dzień 13 października 2020 r., natomiast czas zakończenia konsultacji to dzień 20 października 2020 r.

Zachęcamy organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Kroczyce do zapoznania się z dokumentem oraz przesyłania swoich uwag na adres:

 Urząd Gminy Kroczyce

ul. Batalionów Chłopskich 29

42-425 Kroczyce

 

lub na adresy mailowe: kroczyce@kroczyce.pl lub mwojciechowska@kroczyce.pl,

bądź telefoniczne pod numerem: 34 3152150 do 5 wew. 25

Osoba do kontaktu: Martyna Wojciechowska

Na Państwa propozycje i sugestie oczekujemy w terminie do dnia 20 października 2020 r.

 

 

   Wójt Gminy Kroczyce

       Stefan Pantak

13

PAŹ

2020

3725

razy

czytano

525/1319

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.