Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Projekt polegał na stworzeniu teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną. Efektem realizacji projektu była modernizacja urzędu oraz jednostek podległych poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dzięki realizacji projektu wzrósł poziom usług administracyjnych dla klientów świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększyła się efektywność pracy administracji w zakresie realizacji tych usług.

W ramach projektu zakupione zostało oprogramowanie oraz sprzęt, wykonane zostały niezbędne prace wdrożeniowe oraz szkolenia pracowników. Platforma sprzętowa obejmujęła: urządzenia teleinformatyczne (serwery, switch, router, komputery PC, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, KVM, streamer, UPS oraz szafę teleinformatyczną oraz zestawy do kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dostarczony w ramach projektu system to:
- System Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z systemem przepływu pracy (workflow),
- System bezpieczeostwa,
- e-urząd,
- oprogramowanie dodatkowe, wspomagające prace urzędu.

W dniu 16 grudnia 2008r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Projekt był realizowany w ramach Priorytetu II „Społeczeństwo informacyjne”, działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

 

 

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007 – 2013

Beneficjent: Gmina Kroczyce

Nazwa Projektu: "e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Gminy Kroczyce"

Wartość dofinansowania: 369 777,83 zł

Całkowita wartość projektu: 435 032,75 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.