Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kroczyce-Lgotka o długości 1,620 km

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kroczyce – Lgotka o długości 1, 620 km”

Projekt zgodnie z umową zawartą 08.07.2010 r. otrzymał dofinansowanie w formie refundacji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 198 000, 00 zł

Zmodernizowana droga znajduje się na terenie gminy Kroczyce. Bierze swój początek od drogi krajowej nr 78 w miejscowości Kroczyce, przebiega na zachód i łączy się z drogą gminną o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Lgotka.

Przed modernizacją droga posiadała nawierzchnię gruntową miejscami ulepszoną żużlem wielkopiecowym. Nawierzchnia była zdeformowana w przekroju podłużnym i poprzecznym, w zagłębieniach i wymyciach tworzyły się po opadach deszczu zastoiska wodne. W okresie wiosennym i jesienią drogą trudno było przejechać sprzętem rolniczym.

Zakres robót obejmował:
- profilowanie istniejącej drogi równiarką na całej szerokości 5m
- wykonanie koryta głębokości 20 cm, szerokości 4, 5 m
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia 60-120 mm grubości 20cm, szerokości 4, 5 m
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia 31, 5-63 mm grubości 10cm, szerokości 4, 5 m
- wyrównanie podbudowy tłuczniowej mieszanką mineralno – bitumiczną grubości 2 cm, szerokości 4, 0 m
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej – warstwa ścieralna – grubości 4cm, szerokości 4, 0 m
- wykonanie poboczy (opasek) szerokości 50cm, ze spadkiem poprzecznym 4%
- wykonanie oznakowania ostrych łuków oraz dojazdów do dróg głównych znakami drogowymi

Całkowita wartość projektu: 524 559, 37 zł

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.