Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

                            

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Społeczny), Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania  11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Tytuł projektu: Odkrywam sekrety nauki!

Beneficjent: Gmina Kroczyce

Podmiot realizujący: Szkoła Podstawowa im.Batalionów Chłopskich w Pradłach

Termin realizacji projektu: 01.09.2018 r. do 28.09.2020 r.

Cel projektu: Głównym celem projektu  jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz stworzenie w szkole warunków do nauczania metodą eksperymentu. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Pradłach. Ponadto w ramach działań projektowych zostaną zorganizowane i zrealizowane zajęcia dodatkowe dla uczniów. Zaplanowane zajęcia skupiają się głównie na naukach przyrodniczych i matematycznych. W ramach projektu zakupiono wielu pomocy dydaktycznych i wyposażenie do sal przedmiotowych.

Efekty: Nabycie przez uczniów pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Pradłach.

 

Całkowita wartość projektu:  219 150,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 197 235,00 zł

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.