Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Gmina Kroczyce otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o wartości 1 962 000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

Całkowita wartość zadania wynosi 2 705 120,20 zł brutto

 

Inwestycja polegała na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Kostkowicach poprzez zwiększenie jej przepustowości z Qdśr = 400m3/d do Qdśr = 600m3/d.

Zadanie realizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj" na podstawie umowy zawartej w dniu 24 sierpnia 2021 r. z Przedsiębiorstwem Usługowo - Produkcyjno - Handlowym "OTECH" Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice.

Wartość wykonanych i odebranych robót na podstawie umowy wynosi brutto 2 666 025,00 zł.

Pod koniec grudnia 2022r. odbył się odbiór końcowy zadania.

Rozbudowa infrastruktury sprzyjającej oczyszczalni ścieków komunalnych bezpośrednio przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego. nwestycja ta stanowi kolejny etap porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Celem zadania jest zapewnienie dostatecznej przepustowości oczyszczalni dla przyjęcia ścieków dopływających ze stale rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków oraz zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.

Zdjęcia oczyszczalni po realizacji zadania:


 


 

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.