Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030

Szanowni Państwo!

Zapraszam Państwa do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących  projektu  Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej naszej Gminy na temat zaproponowanych propozycji i  rozwiązań zawartych w dokumencie.
Konsultacje są prowadzone poprzez umieszczenia projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Konsultacje społeczne", na stronie internetowej Gminy oraz poprzez zamieszczenie na tablicy głoszeń Urzędu Gminy Kroczyce informacji o wyłożeniu projektu Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Kroczyce.
 

Konsultacje przeprowadzone będą w dwóch formach:

  1. poprzez złożenie wypełnionego formularza lub
  2. poprzez przedłożenie opinii / propozycji na piśmie.

Opinie do projektu w/w dokumentu można składać w terminie od dnia 8 grudnia 2021 do dnia 12 stycznia 2022 r. w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Kroczyce, 42 - 425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29,

adres e- mail: zp2@kroczyce.pl.

 

Osoby do kontaktu w sprawie w/w projektu: Grażyna Masiarek i Karolina Świerczyna, tel. 34 315 21 50 wewn. 46.

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie, decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

 

Wójt Gminy Kroczyce

01

GRU

2021

1184

razy

czytano

314/1260

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.