Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082) obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 w/w ustawy, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym -także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 w/w ustawy, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

 a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna

b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

 Rodzice zainteresowani przewozem grupowym dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka lub zwrotem kosztów przejazdu dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka powinni złożyć do Urzędu Gminy Kroczyce następujące dokumenty:

• wniosek w sprawie bezpłatnego dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka,

• aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

• aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

• aktualne zaświadczenie o przyjęciu do szkoły/przedszkola/ośrodka lub oświadczenie o kontynuacji nauki w szkole/przedszkolu/ośrodku.

01

WRZ

2022

695

razy

czytano

245/1283

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.