Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Obowiązek zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Kroczyce informuje mieszkańców, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) właściciele nieruchomości, których budynki nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. W przypadku szamb z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, natomiast w przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków częstotliwość pozbywania się osadów ściekowych z oczyszczalni wynika z instrukcji jej eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 powyżej wskazanej ustawy, wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto w myśl art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy, każdy właściciel ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Za wykonaną usługę właściciel nieruchomości otrzymuje potwierdzenie uiszczenia opłat (faktura).

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i przedłożenie go w terminie do dnia 31.08.2023 r. do siedziby Urzędu Gminy Kroczyce lub przesłanie pocztą na adres ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce.

Druk zgłoszenia do pobrania:

• w biurze podawczym w Urzędzie Gminy Kroczyce,

• na stronie www.kroczyce.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

30

CZE

2023

1680

razy

czytano

23/1217

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.