Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

w sprawie zmiany uchwały nr 150/XX/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kroczyce  

 

Szanowni Państwo!

Zapraszam Państwa do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Kroczyce w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania  z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kroczyce.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej naszej Gminy na temat propozycji i  rozwiązań zawartych w przedmiotowej uchwale.

Konsultacje są prowadzone poprzez umieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy głoszeń Urzędu Gminy Kroczyce. Konsultacje przeprowadzone będą poprzez złożenie wypełnionych formularzy konsultacji.


Opinie do projektu uchwały można składać od dnia  21 sierpnia 2023 r. do dnia 29 sierpnia 2023 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: Urząd Gminy Kroczyce, 42-425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, adres e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Justyna Lassak, tel. (34) 315 21 50-5 wew. 27.

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie, decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach .

Kroczyce, dnia 2023-08-14

 

Wójt Gminy Kroczyce

14

SIE

2023

182

razy

czytano

14/1217

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.