Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r. poz. 900) obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 w/w ustawy, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym -także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 w/w ustawy, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

 a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna

 b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

Rodzice zainteresowani przewozem grupowym dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka lub zwrotem kosztów przejazdu dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka powinni złożyć do Urzędu Gminy Kroczyce następujące dokumenty:

• wniosek w sprawie bezpłatnego dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka,

• aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

• aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

• aktualne zaświadczenie o przyjęciu do szkoły/przedszkola/ośrodka lub oświadczenie o kontynuacji nauki w szkole/przedszkolu/ośrodku.

04

WRZ

2023

241

razy

czytano

162/1372

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.